Galite rinktis sekančias mokymų temas

Pavadinimas Trukmė Kaina Užsakyti
Asmenims kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zoną (asmens leidimui gauti) 60 min. 33.19 Eur
Aerodromo saugos mokymai pagal EASA ADR.OR.D.017 reikalavimus (asmens leidimui gauti) 45 min. 6.2 Eur
AB Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo instruktažas (asmens leidimui gauti) 30 min. 4.74 Eur
Klientų aptarnavimo standartas (KAS) 60 min. 0 Eur
Specialiųjų poreikių turinčių keleivių aptarnavimas oro uoste 75 min. 0 Eur
Civilinės saugos mokymai (CSM) 60 min. 0 Eur
Gaisrinės saugos mokymai (GSM) 60 min. 6.19 Eur
Priešgaisrinės saugos instruktažas 15 min. 0 Eur
Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažas 20 min. 0 Eur
Bendrieji antikorupciniai mokymai 90 min. 0 Eur
Korupcijos prevencijos mokymai 60 min. 0 Eur
BDAR (asmens duomenų valdymo) mokymai 60 min. 0 Eur
LTOU informacijos saugos mokymai 60 min. 0 Eur
Saugos reikalavimai aerodromuose vykdant darbus 45 min. 0 Eur
Aviacijos saugumo darbuotojo radiacinės saugos instrukcija (RSI) 60 min. 0 Eur
Pavojingųjų krovinių gabenimas oro transportu (DGR) 60 min. 0 Eur
Kompetencijos vertinimo ir kvalifikacijos tikrinimo mokymai 25 min. 0 Eur
Funkciniai mokymai: Aerodromo priežiūros (KTT būklės vertinimo) 40 min. 0 Eur
Funkciniai mokymai: Gyvosios gamtos kontrolės užtikrinimo 30 min. 0 Eur
Funkciniai mokymai: Aerodromo priežiūros (spec. įrangos valdymo) 40 min. 0 Eur
Vilniaus aerodromo eismo taisyklių mokymų testas (vairavimui) 20 min. 0 Eur
Kauno aerodromo eismo taisyklių mokymų testas (vairavimui) 20 min. 0 Eur
Palangos aerodromo eismo taisyklių mokymų testas (vairavimui) 20 min. 0 Eur